Tìm Công Việc Mơ Ước.
Nâng Bước Thành Công!


Lương tối thiểu vùng 2018: Tăng từ 180 - 230 nghìn đồng

Sáng ngày 07/8/2017, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt mức lương tối thiểu vùng 2018, với mức cụ thể như sau:

41805

41792

Thông báo chiêu sinh: Lớp Pha chế chuyên nghiệp

...

41791

Thông báo chiêu sinh: Lớp Đầu bếp chuyên nghiệp

...

41779

Lịch tổ chức các Phiên giao Dịch việc làm năm 2017

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương kính thông báo Lịc ...

41753

Thông báo chiêu sinh: Lớp Kỹ thuật Thẩm mỹ

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương thô ...