Tìm Công Việc Mơ Ước.
Nâng Bước Thành Công!


Trung tâm DVVL Bình Dương: Khai giảng Lớp Sơ cấp nghề Nghiệp vụ Bảo mẫu

Ngày 08/10 vừa qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương tổ chức khai giảng lớp sơ cấp nghề Nghiệp vụ Bảo mẫu (Chương trình trình chuẩn hóa cho Giáo viên Bảo mẫu) cho 16 học viên tại trụ sở chính của Trung tâm.

41848

41833

Thông Báo Chiêu Sinh : Lớp Bảo Mẫu

...

41805

Lương tối thiểu vùng 2018: Tăng từ 180 - 230 nghìn đồng

Sáng ngày 07/8/2017, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chố ...

41792

Thông báo chiêu sinh: Lớp Pha chế chuyên nghiệp

...

41791

Thông báo chiêu sinh: Lớp Đầu bếp chuyên nghiệp

...